Chính Sách Bảo Mật 8XBET Online

chính sách bảo mật 8xbet
Chính sách bảo mật 8xbet Online

Chính sách bảo mật 8XBET thông báo cho người chơi các thông tin chi tiết khi chơi online. Người chơi hãy tham khảo các thông tin chi tiết tại website 8xbet.org của chúng tôi.

1.Mục Đích Của Chính Sách Của Chính Sách Bảo Mật 8Xbet

Grand View Research, Inc. (“chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “Công ty”) cam kết tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng, khách truy cập và những người dùng khác của Trang web Công ty (“Trang web”). Chúng tôi đã tạo Chính sách quyền riêng tư của trang web này (“Chính sách” này) để mang lại cho bạn sự tin tưởng khi bạn truy cập và sử dụng Trang web, đồng thời để thể hiện cam kết của chúng tôi đối với các hoạt động thông tin công bằng và bảo vệ quyền riêng tư. Chính sách này chỉ áp dụng cho Trang web.

2. Giới Thiệu Quy Định Tại 8XBET Bảo Vệ Dữ Liệu Chung

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) có hiệu lực vào ngày 25 tháng 5 năm 2018 và bao gồm những thay đổi quan trọng đối với luật bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu. Mục đích là để tiêu chuẩn hóa luật bảo vệ dữ liệu trên khắp EU, cho phép mọi người ở EU nâng cao quyền đối với dữ liệu của họ và yêu cầu các doanh nghiệp đáp ứng các biện pháp kiểm soát kỹ thuật và tổ chức xung quanh việc thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân. Công ty đã thực hiện các thay đổi phù hợp với các tiêu chuẩn mới này, những thay đổi này được quy định dưới đây trong Phần 7.

2.1 Công Ty 8Xbet.Org Thu Thập Thông Tin Nào?

Chúng tôi thu thập thông tin xác định, iên quan đến, mô tả, tham chiếu, có khả năng được liên kết với hoặc có thể được liên kết một cách hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, với một người tiêu dùng, hộ gia đình hoặc thiết bị cụ thể (“thông tin cá nhân”).

Thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, địa chỉ, điện thoại, email và các thông tin tương tự khác.

Thông tin tài chính, chẳng hạn như bốn (4) chữ số cuối của số thẻ tín dụng bạn đã sử dụng để hoàn tất giao dịch mua của mình. Tất cả thông tin thẻ tín dụng khác được sử dụng để hoàn tất giao dịch mua của bạn đều được Authorize.net, bộ xử lý thanh toán của chúng tôi, thu thập, xử lý và lưu trữ.

Thông tin cá nhân chi tiết như ngày sinh hoặc số an sinh xã hội của bạn nếu được cung cấp.

Internet hoặc hoạt động mạng tương tự khác như tên miền và địa chỉ IP (số được gán cho các máy tính trên Internet).

Chúng tôi có được các loại thông tin cá nhân được liệt kê ở trên trực tiếp từ bạn thông qua các biểu mẫu bạn hoàn thành hoặc các sản phẩm và dịch vụ bạn mua.

2.2. Công Ty  8Xbet Thu Thập Những Thông Tin Bổ Sung Nào?

Các loại thông tin được mô tả dưới đây được thu thập gián tiếp từ bạn:

(a) Thu Thập Tự Động. Trang web cũng có thể thu thập “dữ liệu lưu lượng truy cập” từ các nguồn như Google Analytics, Trình quản lý thẻ của Google và Cloudflare. Dữ liệu này có thể bao gồm địa chỉ IP và lịch sử trình duyệt của bạn. Thông tin này được sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

(b) Cookie: Đôi khi, chúng tôi có thể sử dụng tính năng “cookie” tiêu chuẩn của các ứng dụng trình duyệt chính cho phép chúng tôi lưu trữ một phần dữ liệu nhỏ trên máy tính của bạn về việc bạn truy cập Trang web của chúng tôi. Chúng tôi không sử dụng bất kỳ cơ chế thu thập dữ liệu nào trên Trang web của mình ngoài cookie. Cookie giúp chúng tôi tìm hiểu khu vực nào trên Trang web của chúng tôi là hữu ích và khu vực nào cần cải thiện. Bạn có thể chọn có chấp nhận cookie hay không bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.

3. Công Ty Làm Gì Với Thông Tin Đã Thu Thập?

(a) Thông Tin Cá Nhân. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác minh danh tính của bạn, để kiểm tra trình độ của bạn hoặc để theo dõi các giao dịch được thực hiện trên Trang web. Chẳng hạn, thông tin thanh toán của bạn được bộ xử lý thanh toán Authorize.net của chúng tôi thu thập và xử l. Nếu bạn cho phép trong quá trình đăng ký tài khoản, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin liên hệ của bạn với các đối tác kinh doanh của chúng tôi hoặc các công ty khác để họ có thể gửi cho bạn tài liệu quảng cáo.

(b) Thông Tin Uy Tín. Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh để phân tích lưu lượng truy cập Trang web của mình, nhưng chúng tôi không kiểm tra thông tin này để tìm thông tin nhận dạng cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể sử dụng các địa chỉ IP ẩn danh để có thể giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ của chúng tôi, để quản lý trang web của chúng tôi hoặc để hiển thị nội dung theo sở thích của bạn. Thông tin giao dịch và lưu lượng truy cập cũng có thể được chia sẻ với các thông tin với đối tác kinh doanh và các thông tin có tại nhà quảng cáo trên cơ sở tổng hợp và ẩn danh.

(c) Sử Dụng Cookie  Chúng tôi có thể sử dụng cookie để cung cấp nội dung cụ thể theo sở thích của bạn, để lưu mật khẩu của bạn để bạn không phải nhập lại mật khẩu mỗi khi truy cập trang web của chúng tôi hoặc cho các mục đích khác. Khuyến mãi hoặc quảng cáo hiển thị trên trang web của chúng tôi có thể chứa cookie.

(d) Công Bố Thông Tin Cá Nhân Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích được tiết lộ trong Mục 3.1(a) ở trên hoặc nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc với niềm tin thiện chí rằng hành động đó là cần thiết để (1) tuân thủ các sắc lệnh của pháp luật hoặc tuân thủ với quy trình pháp lý phục vụ cho Công ty hoặc công ty mẹ, công ty con hoặc chi nhánh của Công ty, (2) bảo vệ và bênh vực các quyền hoặc tài sản của Công ty hoặc người dùng Trang web hoặc (3) hành động trong các trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn của cộng đồng hoặc người dùng của Trang web.

(e) Bán Thông Tin. Để phù hợp với những thay đổi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi có thể bán hoặc mua các phần của công ty chúng tôi hoặc các công ty hoặc tài sản khác, bao gồm thông tin được thu thập thông qua trang Web này. Nếu Công ty hoặc phần lớn tài sản của Công ty được mua lại, thông tin khách hàng sẽ là một trong những tài sản được chuyển giao cho người mua.

(f) Tiếp Cận Thông Tin. Thật không may, chúng tôi không duy trì bất kỳ quy trình nào để bạn xem xét hoặc yêu cầu thay đổi thông tin mà chúng tôi thu thập về bạn, ngoại trừ việc bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa tất cả thông tin về bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi bằng cách liên hệ với chúng tôi theo Mục 6.1 bên dưới.

4. Bảo Mật

Trang web có các biện pháp bảo mật để ngăn ngừa mất mát, lạm dụng và thay đổi thông tin mà chúng tôi có được từ bạn, nhưng chúng tôi không đảm bảo về khả năng ngăn chặn bất kỳ mất mát, lạm dụng nào như vậy đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào phát sinh từ về bất kỳ mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi nào như vậy.

5. Các Khu Vực Website Vượt Sự Kiểm Soát Của Công Ty

5.1. Diễn Đàn Công Cộng

Trang web có thể bao gồm các diễn đàn tương tác như bảng tin và phòng trò chuyện. Hãy nhớ rằng bất kỳ thông tin nào được tiết lộ trong các lĩnh vực này.

5.2. Trang Web Của Bên Thứ Ba

Trang web chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Nếu bạn chọn truy cập các trang web khác, chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thông lệ hoặc nội dung về quyền riêng tư của các trang web đó và bạn có trách nhiệm xem xét các chính sách về quyền riêng tư tại các trang web đó để xác nhận rằng bạn hiểu và đồng ý với các chính sách của họ.

6. Thông Tin Liên Hệ  8XBET Và Cập Nhật Chính Sách

6.1. Liên Hệ Với Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách này, các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Trang web này hoặc nếu bạn muốn chúng tôi xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau: [email protected]

6.2. Cập Nhật Và Thay Đổi

Chúng tôi bảo lưu quyền, bất cứ lúc nào, thêm vào, thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách này, chỉ bằng cách đăng thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó trên Trang web 8xbet.org và không có bất kỳ thông báo nào khác cho bạn. Mọi thay đổi, cập nhật hoặc sửa đổi như vậy sẽ có hiệu lực ngay khi đăng trên Trang web. Bạn có trách nhiệm thỉnh thoảng xem lại Chính sách này để đảm bảo rằng bạn tiếp tục đồng ý.